Infrastructuur & Cultuurtechniek

Dorrestijn is een aannemersbedrijf werkzaam in de Grond-, Weg- en Waterbouw en gevestigd in Kamerik.

Wij hebben een ruime ervaring in alle voorkomende werkzaamheden in de infrasector en zijn gespecialiseerd in het aanbrengen van bestratingen.  Dorrestijn Buiteninrichting heeft een ruime ervaring in zowel nieuwbouw als onderhoudswerkzaamheden in bovengrondse en ondergrondse infra.

Voor Dorrestijn Buiteninrichting is een goede klantenbinding van cruciaal belang voor het bestaan van onze onderneming. Hiervoor zijn twee zaken van belang: betrouwbaarheid en een hoogwaardige kwaliteit.
Een project slaagt pas bij een degelijke ondergrond. Goed grondwerk staat dan ook niet voor niets aan de basis van elk project.
Met onze grondverzetwerkzaamheden maken wij verschillende terreinen op uiteenlopende locaties bouwrijp en diverse projecten woonrijp.

Een kleine opsomming van onze veelzijdige werkzaamheden zowel grond als wegenbouwactiviteiten:

 • Woonrijp maken van bestemmingsplannen
 • Aanleg, herinrichting en renovatie woonwijken en bedrijfsterreinen
 • Aanleg en renovatie begraafplaatsen
 • Aanleg sportvelden
 • Uitgraven van tuinen, watergangen, bouwkuipen etc.
 • Aanbrengen van voorbelasting en ophogen en afvoeren van vrijkomende grond
 • Reconstructie van wegen binnen & buiten de bebouwde kom
 • Herinrichting winkelcentra
 • Aanleg hoofdontsluitingswegen
 • Aanleg of herinrichting gebieden in woonwijken
 • Regulier onderhoud verhardingen
 • Projecten inzake leefbaarheid woongebieden bij woningbouwverenigingen.
 • Aanleg vloeistofdichte verhardingen

 Door de inzet van ons moderne materieel zoals kranen en shovels kan elk project efficiënt worden gerealiseerd.

Opzoek naar een betrouwbare partner?

Neem contact met ons op. Dan nemen we uw wensen zo snel mogelijk met u door.