Grondwerken

Ook voor grondwerkzaamheden is Dorrestijn buiteninrichting & dienstverlening een betrouwbare en geschikte partner.

Wij beschikken over een uitgebreid machinepark waardoor wij alles in eigen beheer snel en vakkundig kunnen uitvoeren.

 

Grondwerkzaamheden welke wij verrichten zijn: 

 

 • Uitgraafwerkzaamheden. Denk hierbij aan onder andere: kelders, tuinen, trampolines, schuren, sloten, sleuven, zwembaden, jacuzzi, Vijvers, bouwkuipen en met alles wat hiermee te maken heeft beschikken wij over het juiste materiaal en machines.

 

 • Cultuurtechnische werkzaamheden zoals de aanleg en realisatie van recreatie- en natuurgebied.

 

 • Aanleg en onderhoud begraafplaatsen

 

 • Aanleg en onderhoud sportvelden

 

 • Bouw – Woonrijp maken van bestemmingsplannen

 

 • Renovatie woonwijken en bedrijfsterreinen

 

 • Machineverhuur met gekwalificeerd personeel.

 

 • Aanleg van drainagesystemen en rioleringen.

 

 • Egaliseren van tuinen, gazons en weilanden

 

 • Alle soorten rioleringswerkzaamheden.

 

 • Grondverzet klein en grootschalig.

 

 • Graven van proefsleuven, kabels en leidingen

 

 • Opruimen / opschonen van tuinen, erven en pleinen.

 

 • Kappen en rooien van bomen, heggen en struiken.

 

 • Aanvoer van grond, zand, grind, puin, split en bestratingsmaterialen.

 

 • Afvoeren van al uw grond, zand, grind, split en groen.